ČAROVNÉ MIESTO
PRE VAŠE DETI

Viac Info
butterfly image vector
boy image vectorgirl image vector
Chcete k nám prihlásiť vaše dieťa?
TU sa dozviete ako :)

ŠPECIÁLNY PRÍSTUP

Individuálne osobitosti

Jeho cieľom je vychovávať deti v súlade s ich individuálnymi osobitosťami. Prístup orientovaný na dieťa vytvára predpoklady pre efektívnejšiu prácu, podporuje samostatné učenie sa detí.

KEDY SA POSTARÁME?

o Vaše deti

Prevádzka v našom zariadení je Po-Pia od 7:00 hod – 18:00 hod.

ZDRAVÁ STRAVA

Vlastná kuchyňa

V našom zariadení máme vlastnú kuchyňu, pričom o stravu sa stará naša pani kuchárka. V skladbe stravy sa zameriavame na prvky zdravej výživy s vyšším podielom ovocia a zeleniny.

V NAŠOM ZARIADENÍ

nájdete

Strážený areál s množstvom zelene, vlastnú kuchyňu, jedáleň, dve triedy, samostatnú spálňu, veľké detské ihrisko, trávnatú plochu s preliezkami, a dopravné ihrisko.

Materská škola Čarovný domček

je zaradená do sieti škôl a školských zariadení, spĺňa všetky hygienické a požiarne predpisy, ako aj požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Pracujú u nás iba kvalifikované učiteľky s dlhoročnými skúsenosťami, ktoré rozvíjajú schopnosti detí na tej najvyššej profesionálnej úrovni.

Sme oprávnení vydávať osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania o vaše deti sa starajú výhradne kvalifikovaní pedagógovia. Naša MŠ je zameraná na predčitateľskú gramotnosť, samozrejmosťou je komunikácia s rodičmi. Denne poskytujeme informácie o stravovaní, spánku a činnostiach detí.

image about
2-3 rokov

330 €

mesačný poplatok
sa mení od 1.9.2020 na 350€

Mesačný poplatok
Vek: 2 - 3 rokov
Cena: 330 eur
+ 2€ stravná jednotka/deň

3-6 rokov

290 €

mesačný poplatok
sa mení od 1.9.2020 na 310€

Mesačný poplatok
Vek: 3 - 6 rokov
Cena: 290 eur
+ 2€ stravná jednotka/deň

Súrodenci

500 €

mesačný poplatok
sa mení od 1.9.2020 na 540€

Mesačný poplatok
pre súrodencov
500€

Viac fotografií nájdete na Facebooku
13. Marec. 2020

Usmernenie

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach.
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

09. Marec. 2020

Upozornenie

Milí rodičia,
Na základe Žiadosti o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v SR vydanej Sekciou krízového riadenia pod Ministerstvom vnútra SR a po zohľadnení všetkých dostupných informácií, sa zriaďovateľ súkromnej materskej škôlky Čarovný domček rozhodol s okamžitou platnosťou nasledovne: od 10.03.2020 do 13.03.2020 vrátane bude úplne prerušené vyučovanie súkromnej   materskej škôlky Čarovný domček rodičia dostanú inštrukcie podľa pokynov riaditeľky MŠ v priebehu dnešného dňa. Deti s rodičmi, ktoré nezaregistrujú tento oznam a prídu zajtra normálne do škôlky, budú usmernení.

08. Február. 2019

Deň otvorených dverí

Milí rodičia pozývame vás na dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v našej materskej škole v dňoch 8 a 9 apríla 2019 v čase od 9:00 do 11:30 , od 15:00 do 17:00. Tešíme sa na vás :), Kolektív MŠ

,Silnou stránkou školy bolo kvalitné a premyslené plánovanie výchovno-vzdelávacích činností, založené na dôkladnej pedagogickej diagnostike. Pozitívom bolo aj cielené, komplexné rozvíjanie psychomotorických, učebných, komunikatívnych a sociálnych kompetencií detí. Príkladná úroveň výchovy a vzdelávania, osobnostne orientovaný a partnerský prístup učiteliek, tvorivá pracovná atmosféra a pokojné prostredie boli dôsledkom kvalitného pedagogického riadenia. Zriaďovateľom vytvorené personálne a materiálno-technické podmienky vplývali na celkove veľmi dobrú úroveň školy.“

Správa o výsledkoch inšpekčnej činnosti
v Súkromnej materskej škole Čarovný domček, Hrubá Borša, Maloboršanská ul. 105/12

Ako k nám prihlásiť vaše dieťa?

Prihlášku na prijatie dieťaťa do materskej školy na šk. rok 2020/2021
si prosím vytlačte, vyplňte, podpíšte a dajte potvrdiť lekárovi.
Priniesť
ju môžete osobne, alebo zaslať poštou.

Prihláška na šk. rok 2020/2021

Milí rodičia prihlášky na nový školský rok 2020/2021 sa podávajú od 30.apríla do 30.mája 2020
Neváhajte, kontaktujte nás, posledné voľné miesta čakajú práve na vás.
Teší sa na vás kolektív MŠ Čarovný domček.

Finálny školský vzdelávací program 2016. PDF